Senzori

  1. Senzori pritiska
  2. Senzori temperature
  3. Kontrolni senzori SASA sa integrisanim regulacionim softverom za preciznu kontrolu

Senzor pritiska
Posebno je pogodan za primenu u hidrauličkim sistemima gde moože doći do kavitacije pri visokim pritiscima. Dostupan je i šest veličina od 0,2 do 600 bara.

Senzori temperature mogu raditi na temperaturama od -50˚ do +125˚C.

Senzori