SASA

Napajanje: 9 – 32 V
Maksimalni raspon:  kontinuirano okretanje 360˚
Izlaz: CAN V2.0B (kompatabilan sa J1939)
Rezolucija <0,1˚
Temperaturni opseg: -30˚ do 85˚C

 

SASA