Kontakt

Adresa:
VLADEX d.o.o.
Velika Drenova bb
37245 Velika Drenova b.b.

Telefon:
+381 (0)37 725 295

E-mail:
info@vladex.rs

Predstavništvo u Beogradu:
Ruzveltova 34/4
11000 Beograd, Srbija

Kontakt
b.savic@vladex.rs
+381 11 452 2982

Rezervni delovi:
Danijel Stojanović

Kontakt:
d.stojanovic@vladex.rs
+381 63 593 322

Prodaja mašina:
Bojan Matić

Kontakt:
b.matic@vladex.rs
+381 63 598 853

Servis:
Strahinja Milanović

Kontakt:
s.milanovic@vladex.rs
+381 63 590 669

PIB: 101306497

Matični broj: 06988806

Žiro račun: 170-30013157000-07 UniCredit banka


VLADEX d.o.o., Kruševački put bb