Klipno aksijalni hidromotori serije H1B

Visoke performanse

Zatvoreno kolo

Najnovija tehnologija

Pogodan za direktnu montažu na reduktore

Kompletan asortiman kontrola

Maksimalna brzina do 7250 minˉ¹

Pritisak do 480 bar

Klipno aksijalni hidromotori serije H1B