Klipno aksijalni hidromotori serije 90

Visoke performanse

Zatvoreno kolo

Pogodan za direktnu ugradnju na reduktor

Pritisak do 480 bar

Klipno aksijalni hidromotori serije 90