Klipno aksijalna hidraulična pumpa serije 15

Klipno aksijalne pumpe serije 15 namenjene su za upotrebu u zakvorenim hidrauličnim sistemima.

U ponudi su pumpe u pijedinačnoj i tandem verziji.

Maxsimalni pritisak 310 bar.

Klipno aksijalna hidraulična pumpa serije 15