Displej serije DP700

DP700 i DP720  Danfoss-ov displeji su namenjeni posebno za primenu u mobilnim i radnim mašinama. Aplikacji može biti programirana i programskom jeziku ANSI C, ili u grafičkom programu Danfoss μGraph. μGraph omogućava jedinstven i efikasan razvoj aplikacija i programa, uključujući i dizajn ekrana.

 

Displej serije DP700
Displej serije DP700