Displej serije DP500

DP500 i DP570 Danfoss-ov displeji su namenjeni posebno za primenu u mobilnim i radnim mašinama. Aplikacji može biti programirana i programskom jeziku ANSI C, ili u grafičkom programu Danfoss μGraph. μGraph omogućava jedinstven i efikasan razvoj aplikacija i programa, uključujući i dizajn ekrana.

 

Displej serije DP500