Displej serije DP200

DP200 i DP250 Danfoss-ov displeji su namenjeni posebno za primenu u mobilnim i radnim mašinama. Aplikaciji može biti programirana i programskom jeziku ANSI C, ili u grafičkom programu Danfoss μGraph. μGraph omogućava jedinstven i efikasan razvoj aplikacija i programa, uključujući i dizajn ekrana.

 

Displej serije DP200